Imam al-Nawawi Rhm (wafat 676 hijrah) banyak menghasilkan karya-karya dalam pelbagai bidang Islam Islam, namun terdapat satu karyanya yang ramai orang tidak mengetahuinya, iaitu "المقاصد النووية" (al-Maqasid al-Nawawiyah).

Karya ini memiliki nilai dan kepentingannya yang tersediri, kerana ia menggariskan ilmu-ilmu fardhu 'ain yang mesti dijadikan tujuan dan matlamat oleh setiap individu muslim dalam proses menuntut ilmu. Hanya dengan memenuhi ilmu-ilmu ini manusia dapat sampai kepada keredhaan Allah dan sekaligus mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Ada 7 maqsid (tujuan) yang digariskan penulis (Imam al-Nawawi);

Maqsid 1; Aqidah & asas-asas Hukum

Maqsid 2; Hukum-hakam Toharah

Maqsid 3; Hukum-Hakam Solat

Maqsid 4; Hukum-Hakam Zakat

Maqsid 5; Hukum-hakam Puasa

Maqsid 6; Hukum-hakam Haji

Maqsid 7; Asas-asas jalan Tasawwuf

Penutup; Jalan menuju Allah 

Alhamdulillah, dengan sedikit ilmu yang asa saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menterjemah karya agung ini dan dan menghidangkannya dalam bahasa Melayu kepada para pembaca sekelian. 

AL-MAQASID AL-NAWAWIYAH

  • RM12.00


Trending

Harummanis
RM105.00
Lubna-D-254 Midnight (Berdagu)
RM45.00 - RM52.00
RM39.00 - RM46.00
M L  
Lubna-D-253 Plum (Berdagu)
RM45.00 - RM62.00
RM39.00 - RM56.00
M L XL
Lubna-D-252 Walnut (Berdagu)
RM45.00 - RM62.00
RM39.00 - RM56.00
M   XL
Lubna-D-251 Avocado (Berdagu)
RM45.00
RM39.00
M    
Lubna-D-249 Hickory Brown (Berdagu)
RM45.00 - RM52.00
RM39.00 - RM46.00
M L  
Lubna-D-248 Rose (Berdagu)
RM45.00 - RM62.00
RM39.00 - RM56.00
M L XL
Lubna-D-247 Deep Purple (Berdagu)
RM45.00 - RM62.00
RM39.00 - RM56.00
M L XL