KELEBIHAN

  • Dipersembahkan dalam bentuk soal jawab yang sering menjadi permasalahan umum.
  • Merungkai setiap permasalahan yang timbul dalam ibadah puasa, tarawikh zakat dan hari raya secara lengkap dan mudah difahami.
  • Penyediaan jadual, gambar rajah dan carta untuk membantu kefahaman pembaca.
  • Menyelesaikan persoalan yanmg berlaku dengan mengutamakan pandangan mazhab asy-syafi’i beserta dalil.

A-Z Soal Jawab Puasa, Solat Tarawikh, Zakat Fitrah & Hari raya

  • Product Code: Soal Jawab Puasa, Solat Tarawikh, Zakat Fitrah & Hari raya
  • Availability: In Stock
  • RM31.00