Program 2024

Pro. Dip. Digital Business. Pro. Dip. Digital Business + MIISA Award Pro. Dip Digital Business + LISA Award Micro-Credential Hubungan Konsortium

Professional Diploma in Digital Business (PDDB)

Dengan Elektif Keusahawanan, London Examination Board, UK

Dibangunkan oleh KLIEC dan Labeyla Academy(Accredited Training Provider)
Dibawah program Center for Continuing Education and Professional Studies (C-CEPS), UTMSpace Services Sdn. Bhd.

Ringkasan Program.

Program ini sesuai untuk pengamal dalam industri yang memerlukan pensijilan untuk tujuan pengiktirafan, pembangunan kerjaya dan modal insan. Calon mempunyai pilihan untuk mendapatkan professional diploma berkembar.

Tahap Pensijilan Program.

Pensijilan Tahap 4. (Sijil Professional Diploma)

Objektif Program PDDB.

Untuk mendedahkan peserta program kepada ilmu dan pengalaman dalam asas pengurusan pendigitalan, serta menggunakan peluang ledakan teknologi digital dalam memperbaharui kemahiran kerja dalam industri yang diceburi.

Sasaran Keberhasilan.

 • Pemahaman tentang asas perniagaan digital dan keusahawan digital.
 • Keupayaan menyusun strategi perniagaan digital untuk bersaing dalam ekonomi digital.
 • Pemahaman dan berkeupayaan untuk menggunakan teknologi digital dalam model perniagaan.
 • Keupayaan untuk memahami data perniagaan digital dan membuat perubahan dalam operasi perniagaan sesuai dengan trend semasa.
 • Mendapat kemahiran untuk menggunakan aplikasi-aplikasi berkaitan dengan perniagaan digital.

Syarat Kemasukan.

 • Calon perlu mempunyai pensijilan tahap 3 (L3 Certification) dalam mana-mana bidang yang diiktiraf oleh International Education and Microcredential Exchange (IEMX) atau
 • Calon yang tiada kelayakan akademik, perlu mencapai umur 21 tahun semasa mendaftar.

Kaedah Pengajaran.

 • Blended Mode.

  Jumlah jam kredit keseluruhan ialah 96 jam kredit, meliputi 36 jam kredit kelas (core) bersemuka, 36 jam kredit kelas (elektif) bersemuka, 12 jam kredit untuk Bengkel Projek Akhir dan 12 jam kredit untuk Peperiksaan Viva. (1 jam kredit = 1 jam belajar).

 • Research Mode.

  Jumlah jam kredit keseluruhan ialah 96 jam kredit, meliputi 72 jam kredit kajian (research), 12 jam kredit untuk Bengkel Projek Akhir dan 12 jam kredit untuk Peperiksaan Viva. (1 jam kredit = 1 jam belajar).

  Calon juga perlu mempunyai 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan.

 • APL Mode.

  Jumlah jam kredit keseluruhan ialah 96 jam kredit, pengalaman bekerja diubah menjadi 72 jam kredit, 12 jam kredit untuk Bengkel Projek Akhir dan 12 jam kredit untuk Peperiksaan Viva. (1 jam kredit = 1 jam belajar).

  Calon juga perlu mempunyai 10 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan.

  Calon akan ditemuduga untuk menilai dan mengubah pengalaman kerja kepada jam kredit.

 • Kos Pengajian

 • Silibus Program

 • Jadual Program

Professional Diploma in Digital Business (PDDB) + Entreprenuership

Bersama Malaysia International Innovation and Strategy Award (MIISA).

Dibangunkan oleh Kuala Lumpur International Education Consortium
Dibawah program Center for Continuing Education and Professional Studies (C-CEPS), UTMSpace Services Sdn. Bhd.

Ringkasan Program.

Program ini ialah program penganugerahan berasaskan pendidikan dimana program Professional Diploma Digital Business dipasangkan dengan penganugerahan Sijil Professional Malaysia International Innovation and Strategy Award. Di dalam program ini, Labeyla Academy akan menguruskan program Professional Diploma dan KLIEC akan menguruskan MIISA.

Tahap Pensijilan Program.

Pensijilan Tahap 4 (Sijil Professional Diploma) dan Pensijilan Tahap 3 (Sijil Professional)

Objektif Program PDDB

Objektif Program Professional Diploma adalah sama seperti keterangan objektif PDDB.

Objektif Program MIISA

 • Pendidikan Keusahawanan : Program ini ialah program penganugerahan berasaskan pendidikan.
 • Pengiktirafan dan Prestij : Memotivasikan usahawan untuk menerajui penyelesaian yang berinovasi dan berstrategi.
 • Menambahbaik Persaingan : Inovasi menimbulkan produk atau perkhidmatan baru, serta menambahbaik produk dan perkhidmatan yang sedia ada.
 • Menambahbaik Perolehan : Inovasi mengurangkan kos, menambah produktiviti dan kecekapan.
 • Aliran Pendapatan Baru : Inovasi meneraju pembinaan aliran pendapatan yang baru dengan pembangunan produk dan perkhidmatan baru, kemasukan pasaran yang baru dan penerokaan kepada model perniagaan baru.

Syarat Kemasukan.

 • Calon perlu mempunyai pensijilan tahap 3 (L3 Certification) dalam mana-mana bidang yang diiktiraf oleh International Education and Microcredential Exchange (IEMX) atau
 • Calon yang tiada kelayakan akademik, perlu mencapai umur 21 tahun semasa mendaftar.

Kaedah Pengajaran.

 • Blended Mode.

  Jumlah jam kredit keseluruhan ialah 96 jam kredit, meliputi 36 jam kredit kelas (core) bersemuka, 36 jam kredit kelas (elektif) bersemuka, 12 jam kredit untuk Bengkel Projek Akhir dan 12 jam kredit untuk Peperiksaan Viva. (1 jam kredit = 1 jam belajar).

Perjalanan Program.

 1. Melalui Program Professional Diploma in Digital Business
 2. Mengambil Elektif Professional Diploma in Entreprenuership
 3. Melalui Program Professional Certificate in Innovation and Strategy (PCIS) di Melaka
 4. Lawatan Industri ke Petronas
 5. Penganugerahan 2 Professional Diploma London Examination Board, UK dan PCIS

Laluan Pendidikan

Kos Pengajian

Silibus Program

Jadual Program

Professional Diploma in Digital Business (PDDB) + Entreprenuership

Bersama London Innovation and Strategy Award (LISA).

Dibangunkan oleh Kuala Lumpur International Education Consortium
Dibawah program Center for Continuing Education and Professional Studies (C-CEPS), UTMSpace Services Sdn. Bhd.

Ringkasan Program.

Program ini ialah program penganugerahan berasaskan pendidikan dimana program Professional Diploma Digital Business dipasangkan dengan penganugerahan Sijil Professional Malaysia International Innovation and Strategy Award. Di dalam program ini, Labeyla Academy akan menguruskan program Professional Diploma dan KLIEC akan menguruskan LISA.

Tahap Pensijilan Program.

Pensijilan Tahap 4 (Sijil Professional Diploma) dan Pensijilan Tahap 3 (Sijil Professional)

Objektif Program PDDB

Objektif Program Professional Diploma adalah sama seperti keterangan objektif PDDB.

Objektif Program LISA

 • Pendidikan Keusahawanan : Program ini ialah program penganugerahan berasaskan pendidikan.
 • Pengiktirafan dan Prestij : Memotivasikan usahawan untuk menerajui penyelesaian yang berinovasi dan berstrategi.
 • Menambahbaik Persaingan : Inovasi menimbulkan produk atau perkhidmatan baru, serta menambahbaik produk dan perkhidmatan yang sedia ada.
 • Menambahbaik Perolehan : Inovasi mengurangkan kos, menambah produktiviti dan kecekapan.
 • Aliran Pendapatan Baru : Inovasi meneraju pembinaan aliran pendapatan yang baru dengan pembangunan produk dan perkhidmatan baru, kemasukan pasaran yang baru dan penerokaan kepada model perniagaan baru.

Syarat Kemasukan.

 • Calon perlu mempunyai pensijilan tahap 3 (L3 Certification) dalam mana-mana bidang yang diiktiraf oleh International Education and Microcredential Exchange (IEMX) atau
 • Calon yang tiada kelayakan akademik, perlu mencapai umur 21 tahun semasa mendaftar.

Kaedah Pengajaran.

 • Blended Mode.

  Jumlah jam kredit keseluruhan ialah 96 jam kredit, meliputi 36 jam kredit kelas (core) bersemuka, 36 jam kredit kelas (elektif) bersemuka, 12 jam kredit untuk Bengkel Projek Akhir dan 12 jam kredit untuk Peperiksaan Viva. (1 jam kredit = 1 jam belajar).

Perjalanan Program.

 1. Melalui Program Professional Diploma in Digital Business
 2. Mengambil Elektif Professional Diploma in Entreprenuership
 3. Melalui Program Professional Certificate in Innovation and Strategy (PCIS) di London
 4. Lawatan University Oxford, Lawatan Industri ke Kilang BMW.
 5. Penganugerahan 2 Professional Diploma London Examination Board, UK dan PCIS

Laluan Pendidikan

Kos Pengajian

Silibus Program

Jadual Program

Microcredential On Digital Marketing E-Commerce Microcredential On Website Content Management

Microcredential Certificate in Digital Marketing E-Commerce

Dibangunkan oleh Labeyla Academy dibawah seliaan Kuala Lumpur International Education Consortium
Pengesahan oleh UTMSpace Services Sdn. Bhd. (Center for Continuing Education and Professional Studies (C-CEPS))

Ringkasan Program.

Modul Teras Professional Diploma in Digital Business, boleh diambil secara berasingan melalui program MicroCredential USSB. Dengan 6 jam kredit, sijil microcredential memberikan pengesahan kemahiran dan pengetahuan tahap 4 dalam Digital Marketing dan E-Commerce.

Kredit mikrocredential USSB boleh dipindahkan ke diploma profesional LEB, ia memberi tumpuan kepada kemahiran atau kebolehan yang spesifik dan jelas sebagai sebahagian daripada diploma profesional LEB. Mikrocredential USSB disusun untuk menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses, membolehkan individu memperoleh kemahiran yang ditargetkan tanpa komitmen dan masa yang diperlukan untuk program diploma profesional penuh.

Tahap Pensijilan Program.

Sijil Microcredential Tahap 4

Hasil Pembelajaran.

 • Memahami Asas Pemasaran Digital dan aplikasi bersesuaian dengan perniagaan/perkhidmatan/pekerjaan.
 • Memahami Asas E-Commerce dan aplikasi bersesuaian dengan perniagaan/perkhidmatan/pekerjaan.
 • Memahami Model Operasi E-Commerce yang sesuai untuk perniagaan/perkhidmatan/pekerjaan.
 • Memahani peranan Artificial Intelligence dalam Pemasaran Digital dan E-Commerce.

Kaedah Pengajaran

 • Kelas bersemuka (Bersama pelajar yang mengambil Modul 5 Professional Diploma di UTMResidensi Kuala Lumpur.)
 • Kelas bersemuka Modul 5 dirancang antara bulan Mei-Ogos 2024
 • Kelas secara online (3 sessi - 2 jam setiap sessi)
 • Kelas online dibuka sepanjang tahun, jumlah pelajar minimum ialah 10 orang - Setiap Bulan

Silibus Program

 1. Pemasaran Digital dan Artificial Intelligence.
 2. Trend Penggunaan Media Sosial yang sesuai untuk perniagaan/perkhidmatan/pekerjaan
 3. Pengiklanan dalam media sosial.
 4. Trend E-Commerce untuk perniagaan/perkhidmatan/kerjaya
 5. Big Data dalam E-Commerce
 6. Artificial Intelligence dalam E-Commerce.

Kemasukan dan Pendaftaran

 1. Daftar Minat. Tekan sini
 2. Keluar Surat Tawaran
 3. Pembayaran
 4. Terima Jadual Kelas Online / Bersemuka

Kos Kursus

 • RM 1200.00 (Kelas Bersemuka)
 • RM 1050.00 (Kelas Online - 3 Sessi. (1 Sessi 2 JAM))
 • untuk lihat contoh sijil

Nota:

 • Jumlah minimum pelajar untuk kelas online: 10 orang.
 • Untuk kelas bersemuka, minimum pelajar ialah 10 orang. Pelajar akan masuk bersama pelajar professional diploma in digital business.
 • Tiada pembayaran diperlukan untuk daftar minat. Hanya apabila surat tawaran dikeluarkan barulah pembayaran dibuat.

Microcredential On Digital Marketing E-Commerce. Microcredential On Website Content Management

Microcredential Certificate in Website Content Management

Dibangunkan oleh Labeyla Academy dibawah seliaan Kuala Lumpur International Education Consortium
Pengesahan oleh UTMSpace Services Sdn. Bhd. (Center for Continuing Education and Professional Studies (C-CEPS))

Ringkasan Program.

Modul Teras Professional Diploma in Digital Business, boleh diambil secara berasingan melalui program MicroCredential USSB. Dengan 6 jam kredit, sijil microcredential memberikan pengesahan kemahiran dan pengetahuan tahap 4 dalam Digital Marketing dan E-Commerce.

Kredit mikrocredential USSB boleh dipindahkan ke diploma profesional LEB, ia memberi tumpuan kepada kemahiran atau kebolehan yang spesifik dan jelas sebagai sebahagian daripada diploma profesional LEB. Mikrocredential USSB disusun untuk menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses, membolehkan individu memperoleh kemahiran yang ditargetkan tanpa komitmen dan masa yang diperlukan untuk program diploma profesional penuh.

Tahap Pensijilan Program.

Sijil Microcredential Tahap 4

Hasil Pembelajaran.

 • Memahami asas pengurusan kandungan dan aplikasi laman web yang bersesuaian dengan perniagaan/perkhidmatan/pekerjaan.
 • Memahami asas pembinaan laman web bersesuaian dengan perniagaan/perkhidmatan/pekerjaan.
 • Memahami seo, backlink serta analitik untuk laman web.
 • Memahani peranan Artificial Intelligence dalam pembinaan dan penyebaran kandungan laman web.

Kaedah Pengajaran

 • Kelas bersemuka (Bersama pelajar yang mengambil Modul 6 Professional Diploma di UTMResidensi Kuala Lumpur.)
 • Kelas bersemuka Modul 6 dirancang antara bulan Mei-Ogos 2024
 • Kelas secara online (3 sessi - 2 jam setiap sessi)
 • Kelas online dibuka sepanjang tahun, jumlah pelajar minimum ialah 10 orang - Setiap Bulan

Silibus Program

 1. Asas laman web, jenis kandungan serta aplikasi untuk pembangunan laman web.
 2. Cara mengurus komponen laman web secara berstruktur.
 3. Memahami proses pembinaan laman web untuk perniagaan/perkhidmatan/pekerjaan.
 4. Menyebarkan kandungan laman menggunakan kaedah SEO, Backlink, Pengiklanan & Media Sosial.
 5. Pengurusan data dan artificial intelligence dari laman web.
 6. Memahami sekuriti siber pada laman web

Kemasukan dan Pendaftaran

 1. Daftar Minat. Tekan sini
 2. Keluar Surat Tawaran
 3. Pembayaran
 4. Terima Jadual Kelas Online / Bersemuka

Kos Kursus

 • RM 1200.00 (Kelas Bersemuka)
 • RM 1050.00 (Kelas Online - 3 Sessi. (1 Sessi 2 JAM))
 • untuk lihat contoh sijil

Nota:

 • Jumlah minimum pelajar untuk kelas online: 10 orang.
 • Untuk kelas bersemuka, minimum pelajar ialah 10 orang. Pelajar akan masuk bersama pelajar professional diploma in digital business.
 • Tiada pembayaran diperlukan untuk daftar minat. Hanya apabila surat tawaran dikeluarkan barulah pembayaran dibuat.

Silibus Program Professional Diploma in Digital Business

Dengan Elektif Keusahawanan, London Examination Board, UK

6 Modul Teras, 6 Modul Elektif

Tempoh Program : 12 Bulan (Lihat Jadual Kemasukan dan Kelas)

Modul Teras

 • Digital Business Fundamentals
 • Digital Business and Building a Model
 • Entreprenuerial Financial Management
 • Strategic Planning and Business Structure
 • Digital Marketing and E-Commerce
 • Website Content Management

Modul Elektif.(Keusahawanan)

 • Business Model Canvas
 • Business Equity and Startup Capital
 • Digital Marketing
 • Supply Chain Distribution
 • Branding and Public Relations
 • Business Law

Kelas Projek Dan Viva

 • Bengkel Projek Akhir & Persediaan Viva
  • Corporate Presentation (Bonus)
  • Business English and Communication (Bonus)
  • PCIS Preparation : Study in United Kingdom (Bonus - Untuk Program LISA Sahaja)
 • Sesi Viva didepan Panel London Examination Board.
Tekan pada butang ini untuk maklumat lebih lanjut tentang Modul Program.

Jadual Program dan Kemasukan

3 Kemasukan (Intake) Professional Diploma in Digital Business & Elektif Keusahawanan

Kemasukan Januari 2024/25 | Kemasukan Mei 2024/2025 | Kemasukan September 2024/2025

Intake Trisemester 1/2024 Trisemester 2/2024 Trisemester 3/2024 Trisemester 1/2025 Trisemester 2/2025 Trisemester 3/2025
Intake January 2024/25

Core Module 1 to 3

Elective Module 1 to 3

Core Module 4 to 6

Elective Module 4 to 6

Prep &

Exam

Core Module 1 to 3

Elective Module 1 to 3

Core Module 4 to 6

Elective Module 4 to 6

Prep &

Exam

Intake May 2024/25

Core Module 4 to 6

Elective Module 4 to 6

Core Module 1 to 3

Elective Module 1 to 3

Prep &

Exam

Core Module 4 to 6

Elective Module 4 to 6

Core Module 1 to 3

Elective Module 1 to 3

Intake September 2024/25

Core Module 1 to 3

Elective Module 1 to 3

Core Module 4 to 6

Elective Module 4 to 6

Prep &

Exam

Core Module 1 to 3

Elective Module 1 to 3

TriSemester Intake January 2024/25 Intake May 2024/25 Intake September 2024/25
Trisemester 1/2024 Core Module 1 to 3 Elective Module 1 to 3
Trisemester 2/2024 Core Module 4 to 6 Elective Module 4 to 6 Core Module 4 to 6 Elective Module 4 to 6
Trisemester 3/2024 Prep & Exam Core Module 1 to 3 Elective Module 1 to 3 Core Module 1 to 3 Elective Module 1 to 3
Trisemester 1/2025 Core Module 1 to 3 Elective Module 1 to 3 Prep & Exam Core Module 4 to 6 Elective Module 4 to 6
Trisemester 2/2025 Core Module 4 to 6 Elective Module 4 to 6 Core Module 4 to 6 Elective Module 4 to 6 Prep & Exam
Trisemester 3/2025 Prep & Exam Core Module 1 to 3 Elective Module 1 to 3 Core Module 1 to 3 Elective Module 1 to 3
Lihat Jadual Program Malaysia International Innovation and Strategy Award (MIISA) | London Innovation and Strategy Award (LISA)
Tarikh dan Masa yang lebih terperinci akan dimaklumkan oleh pihak KLIEC/UTMSpace Services Sdn. Bhd.

Jadual Program Malaysia International Innovation and Strategy Award

Intake 2024. Jadual ini adalah addendum kepada Program Professional Diploma in Digital Business/Entrepreneurship

Hari 0830 - 0900 0900 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1230 1230 - 1400 1400 - 1530 1530 - 1600 1600 - 1730 1730 - 1900
Isnin - Lecture Break Lecture Lunch Lecture Break Lecture -
Selasa - Lecture Break Lecture Lunch Lecture Break Lecture -
Rabu - Group Presentation Break Group Presentation Lunch Group Presentation Break Group Presentation -
Khamis - Industrial Visit To Petronas Lunch Closing Ceremony Farewell Dinner
Hari Isnin Selasa Rabu Khamis
0830 - 0900 - - - -
0900 - 1030 Lecture Lecture Group Presentation Industrial Visit Petronas
1030 - 1100 Break Break Break
1100 - 1230 Lecture Lecture Group Presentation
1230 - 1400 Lunch Lunch Lunch Lunch
1400 - 1530 Lecture Lecture Group Presentation Closing Ceremony
1530 - 1600 Break Break Break
1600 - 1730 Lecture Lecture Group Presentation
1730 - 1900 - - - Farewell Dinner
Tarikh dan Masa yang lebih terperinci akan dimaklumkan oleh pihak KLIEC/UTMSpace Services Sdn. Bhd.

Jadual Program London Innovation and Strategy Award (LISA)

Intake 2024. Jadual ini adalah addendum kepada Program Professional Diploma in Digital Business/Entrepreneurship

Hari 0830 - 0900 0900 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1230 1230 - 1400 1400 - 1530 1530 - 1600 1600 - 1730 1730 - 1900
Isnin - Lecture Break Lecture Lunch Lecture Break Lecture -
Selasa - Lecture Break Lecture Lunch Lecture Break Lecture -
Rabu - Presentation Skills Break Presentation Skills Lunch Presentation Skills Break Presentation Skills -
Khamis - Group Presentation Break Group Presentation Lunch Group Presentation Break Group Presentation Farewell Dinner
Jumaat - Perjalanan Ke Oxford Lawatan Sekitar University of Oxford Lunch Lawatan Industri ke Kilang BMW Perjalanan ke London
Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
0830 - 0900 - - - - -
0900 - 1030 Lecture Lecture Presentation Skill Group Presentation Perjalanan Ke Oxford
1030 - 1100 Break Break Break Break Lawatan Sekitar Universiti Oxford
1100 - 1230 Lecture Lecture Presentation Skill Group Presentation
1230 - 1400 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
1400 - 1530 Lecture Lecture Presentation Skill Group Presentation Lawatan Industri ke Kilang BMW
1530 - 1600 Break Break Break Break
1600 - 1730 Lecture Lecture Presentation Skill Group Presentation
1730 - 1900 - - - Farewell Dinner Perjalanan Ke London
Tarikh dan Masa yang lebih terperinci akan dimaklumkan oleh pihak KLIEC/UTMSpace Services Sdn. Bhd.

Aliran Pendaftaran Kemasukan

Program Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5
Professional Diploma In Digital Business (PDDB)

Isi Borang Permohonan

Borang

Sesi Temuduga (Secara atas talian/bersemuka)

Terima surat tawaran dari UTMSpace Services Sdn. Bhd.

Bayaran perlu dibuat kepada UTMSpace Services Sdn. Bhd.

Makluman Jadual Kelas dan Kit Pelajar

Double Professional Diploma in Digital Business & Entreprenuership (PDDB/PDE)
PDDB/PDE + Malaysia International Innovation and Strategy Award
PDDB/PDE + London International Innovation and Strategy Award
Micro-Credential in Digital Marketing & E-Commerce

Terima surat tawaran dari Labeyla Academy.

Bayaran perlu dibuat kepada Labeyla Academy.

Micro-Credential in Website Content Management
Program PDDB/PDE/MIISA/LISA Microcredential
Langkah 1 Isi Borang Permohonan

Borang

Langkah 2 Sesi Temuduga (Secara atas talian/bersemuka)
Langkah 3 Surat Tawaran dari USSB Surat Tawaran dari Labeyla Academy
Langkah 4 Bayaran Pada USSB Bayaran Pada Labeyla Academy
Langkah 5 Makluman Jadual & Kit Pelajar

*PDDB = Professional Diploma in Digital Business
*PDE = Professional Diploma in Entrepreneurship
*MIISA = Malaysia International Innovation & Strategy Award
*LISA = London Innovation & Strategy Award
*Microcredential = Microcredential in Digital Marketing / E-Commerce & Web Content Management. *USSB = UTMSpace Services Sdn. Bhd.

Jadual Pembayaran Program

Jadual Pembayaran mengikut Program yang dipilih.

Fi Professional Diploma in Digital Business with Elective in Entrepreneurship Double Professional Diploma in Digital Business + Entrepreneurship Double Professional Diploma in Digital Business + Entrepreneurship + MIISA Double Professional Diploma in Digital Business + Entrepreneurship + LISA
Fi Tuisyen RM 9,821.00 RM 11,821.00 RM 15,821.00 RM 19,821.00
Fi PCIS RM 4,000.00 RM 8,000.00
Jumlah RM 9,821.00 RM 11,821.00 RM 19,821.00 RM 27,821.00
Fi Exam (£ 185.00) ~ RM 1,108.15 (£ 185.00) ~ RM 1,108.15 (£ 185.00) ~ RM 1,108.15 (£ 185.00) ~ RM 1,108.15
Khidmat Perkhidmataan PCIS dan Cukai (£ 481.00) ~ RM 2,881.19
Jumlah Keseluruhan RM 10,929.15 RM 12,929.15 RM 20,929.15 RM 31,810.34

*MIISA = Malaysia International Innovation & Strategy Award
*LISA = London Innovation & Strategy Award
*PCIS = Professional Certificate in Innovation & Strategy
*Pertukaran Matawang antara Pound(£) dan Ringgit Malaysia(RM) mengikut kadar terkini.( 1 Pound(£) = RM 5.99)

Fi PDDB/E-PDE PDDB + PDE PDDB + PDE + MIISA PDDB + PDE + LISA
Fi Tuisyen RM 9,821.00 RM 11,821.00 RM 15,821.00 RM 19,821.00
Fi PCIS RM 4,000.00 RM 8,000.00
Jumlah RM 9,821.00 RM 11,821.00 RM 19,821.00 RM 27,821.00
Fi Exam (£ 185.00) ~ RM 1,108.15 (£ 185.00) ~ RM 1,108.15 (£ 185.00) ~ RM 1,108.15 (£ 185.00) ~ RM 1,108.15
Khidmat Perkhidmataan PCIS dan Cukai (£ 481.00) ~ RM 2,881.19
Jumlah Keseluruhan RM 10,929.15 RM 12,929.15 RM 20,929.15 RM 31,810.34

*PDDB = Professional Diploma in Digital Business
*E-PDE = Elektif Entrepreneurship.
*PDE = Professional Diploma in Entrepreneurship
*MIISA = Malaysia International Innovation & Strategy Award
*LISA = London Innovation & Strategy Award
*PCIS = Professional Certificate in Innovation & Strategy
*Pertukaran Matawang antara Pound(£) dan Ringgit Malaysia(RM) mengikut kadar terkini.( 1 Pound(£) = RM 5.99)

Laluan Pendidikan Selepas Professional Diploma dalam Digital Business / Entrepreneurship

Laluan Program LISA dan MIISA